Mat med Smak

Gode måltider i et trivelig miljø gir barna en følelse av trygghet og samhold. Dette skal bidra til at barna får mulighet til å tilegne seg gode vaner og få en grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Gode vaner fra barnehagen, varer livet ut!

Mat med Smak er navnet på vårt måltidskonsept for barnehagene i Norlandia. Vi har fokus på gode og sunne råvarer, og det er viktig at måltidet er en arena for både læring, utvikling og samhold.


Med gratistilbud om "Alna-frokost" har vi tilnærmet et fullkosttilbud i Sørhellinga barnehage.
Kostprisen er i dag kr 250,- pr. måned.


"Alna-frokosten" består av havregrøt.
Vi serverer varm lunsj 1-2 ganger i uken, de resterende dagene tilbyr vi smøremåltid.
Til ettermiddagsmat tilbyr vi frukt/grønnsaker og knekkebrød/brødskiver med pålegg.

Barna får tilbud om vann og melk til måltidene.

På turdag må barna ha med egen niste i sekken hjemmefra og egen flaske med vann.
Om man ikke ønsker å benytte seg av gratistilbud om havregrøt til frokost må man ha med seg egen frokostmatpakke. 


 

Barns medvirkning

Vi har fokus på barnas medvirkning i måltidene. Barna er med på å dekke bord, ordne i stand til måltidene og rydder i etterkant. Barna er også med på å tilberede varmmåltidene. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få en grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Måltid som arena for læring og utvikling
Måltidene skjer i en hyggelig atmosfære og er en arena for samhandling og fellesskap, hvor ansatte er viktige rollemodeller. Ved bordet kan man snakke om mat og kosthold i en naturlig sammenheng. Dette bidrar til utviklingen av barnas kunnskap om mat. Rammeplanen viser også til at barnehagen skal bidra til at barna utvikler en grunnleggende forståele for hvordan vi kan ta vare på egen helse.

Måltidene er også en arena for utvikling av sosial kompetanse. Inkluderende fellesskap rundt matbordet er en av flere veier mot danning og at barna skal bli verdensmedborgere.

Vi bygger vårt mattilbud på næringsmiddellovgivningen og myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehage.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Tilrettelegging
Vi tilrettelegger for barn med spesielle behov, og tar hensyn til allergier og intoleranser.