Nyttig å vite

Dette trenger barnet å ha med til barnehagen:I barnehagen trenger jeg, sjekkliste, Sørhellinga barnehage

Dette må du som foreldre huske: Huskeliste nye foreldre

Nyttig lesing om bildebruk og barns rett til personvern fra Datatilsynet: i_beste_mening_a4_bokmal_web

Ved sykdom: Et skriv om sykdom og medisinering i barnehagen 2018

 

Brosjyre fra Utdanningsdirektoratet:velkommen_til_barnehagen_bm UDIR

Kort om rammeplanen fra Utdanningsdirektoratet:Ny rammeplan v. Udir