Nyttig å vite

Dette trenger barnet å ha med til barnehagen:I barnehagen trenger jeg, sjekkliste, Sørhellinga barnehage

 

Dette må du som foreldre huske: Huskeliste nye foreldre

 

Nyttig lesing om bildebruk og barns rett til personvern fra Datatilsynet : i_beste_mening_a4_bokmal_web

 

Brosjyre fra Utdanningsdirektoratet:velkommen_til_barnehagen_bm UDIR

Kort om rammeplanen fra Utdanningsdirektoratet:Ny rammeplan v. Udir