Om Norlandia Sørhellinga barnehage

Norlandia Sørhellinga barnehage er en 5 - avdelings barnehage med tilsammen 98 barn. Tre avdelinger for barn mellom 3-6 år og tre avdelinger for barn mellom 10 måneder og 3 år. Barnehagen holder til på Tveita, med Tveten Gård som nærmeste nabo. På grunn av alvorlige allergier blant barn og voksne er vi per dags dato en sitrus- og nøttefri barnehage.

Vi  har et fantastisk nærmiljø rundt oss til utnyttelse og glede for både kropp og sjel

Vi har direkte tilgang til skog og mark, flott utsikt og beitende hester som nærmeste nabo, samt kupert terreng som vi benytter oss flittig av.