Vedtekter

Vedtektene vedtas av Kvalitetsutvalget i Norlandia Barnehagene. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

Eierforhold
Formål
Kriterier for opptak
Samarbeidsutvalget
Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.

Vedtekter Del 1 og 2 Sørhelling. Revidert 1. jaunuar 2018