Vedtekter

Vedtektene vedtas av Kvalitetsutvalget i Norlandia Barnehagene. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen:

Eierforhold
Formål
Kriterier for opptak
Samarbeidsutvalget
Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.

 

 

 Vedtekter Del 1 og 2 Sørhellinga. Revidert 1. januar 2018